Kodeks for et bæredygtigt og ansvarligt dansk fiskeri

Afredaktionen_dk

Kodeks for et bæredygtigt og ansvarligt dansk fiskeri

Projektet har til
formål at bidrage til, at der i de kommende år udvikles et eller flere danske
kodekser for bæredygtigt og ansvarligt fiskeri. Disse kodekser skal dels
medvirke til at danske fiskere får større indflydelse på udformningen af den
fremtidige fiskeriforvaltning både på EU og nationalt niveau, dels bidrage til
en optimal positionering af fisk fanget af danske fiskere på det nationale og
globale marked.

Kodeksprojektet, som
startede i oktober 2006 forløber i 4 faser frem til oktober
2008:

Fase 1:Analyse af markedets og forvaltningens krav og
forventninger til en kodeks om bæredygtigt fiskeri (oktober 2006-marts
2007).

Fase 2:Diskussion og formulering af form og indhold i
en dansk kodeks for bæredygtigt fiskeri (marts-oktober 2007).

Fase 3:Formulering af en kodeks for det danske
pelagiske fiskeri som medlemmerne af Danmarks Pelagiske Producent Organisation
vil tage ejerskab til (oktober – december 2007).

Fase 4: Formidling af erfaringer og resultater fra
kodeks formuleringsprocessen (januar – marts 2008).

Kodeksprojektet
finansieres af Den Europæiske Unions Fiskerisektor-program FIUF og
Fødveareministeriet via FIUF-programmets
”bæredygtighedspulje”.

Projektet følges af
en følgegruppe med repræsentanter fra Danmarks Fiskeriforening, Danmarks
Pelagiske ProducentOrganisation, Danmarks Fiskehandlere, ISO, Dansk Fisk,
Danmarks fiskeindustri- og eksportforening, Fødevareministeriets Departement,
Direktoratet for FødevareErhverv, 3F og WWF.

Hjemmesiden bringer projektets resultater. Her kan læses mere om:

Analysens
resultater
– rapporter og bilagsrapporter

Kodeks
for et bæredygtigt og ansvarligt pelagisk fiskeri

Kodeks
for dansk fiskeri

Om forfatteren

redaktionen_dk editor

Skriv et svar